Szkolenia Rad pedagogicznych

 1. Rodzaj szkolenia: szkolenie zamknięte/szkolenia Rad Pedagogicznych
 2. Liczba uczestników: do ustalenia z zamawiającym
 3. Termin szkolenia: do ustalenia z zamawiającym
 4. Miejsce szkolenia: w siedzibie zamawiającego lub organizatora, ewentualnie szkolenie wyjazdowe (do ustalenia).
 5. Zaświadczenie: placówka wystawia imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla każdego uczestnika (listę uczestników z niezbędnymi danymi dostarcza zamawiający).
Proponowana tematyka szkoleń (do wyboru)
 1. Skuteczna komunikacja interpersonalna jako narzędzie wspierające pracę nauczyciela (efektywne kontakty z uczniami i rodzicami ).
 2. Emisja głosu w pracy nauczyciela.
 3. Skuteczne zarządzanie stresem w pracy nauczyciela.
 4. Innowacje pedagogiczne w praktyce szkolnej.
 5. Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej.
 6. Wsparcie rodzin dysfunkcyjnych (zadania szkoły i praktyczne rozwiązania).
 7. Sytuacje kryzysowe w szkole (obowiązki placówki, algorytmy postępowania, praktyka szkolna, system reagowania w szkole).
 8. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się.
 9. Ewaluacja w praktyce szkolnej (wykorzystanie wniosków z ewaluacji zewnętrznej/wewnętrznej, organizacja ewaluacji wewnętrznej, przygotowania szkoły do ewaluacji zewnętrznej).
 10. Awans zawodowy nauczyciela.
 11. Praca zespołowa nauczycieli jako kierunek podnoszenia jakości procesu edukacyjnego.
 12. Mediacje jako narzędzie w pracy nauczyciela.
 13. Stres i wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela.
 14. Problem agresji w klasie/ szkole (praktyczne rozwiązania).
 15. Zachowania agresywne uczniów – warsztaty reagowania na agresję.
 16. Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 17. Komunikacja wspomagająca i alternatywna dla uczniów z utrudnioną komunikacją werbalną.
 18. Edukacja włączająca.
 19. Rodzice partnerami szkoły.
 20. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny.
 21. Wspieranie pracy wychowawczej nauczycieli – nagrody i kary czy konsekwencje ?
 22. Nauczyciel – wychowawca ( warsztat, superwizja).
 23. W poszukiwaniu modelu dobrej lekcji – czyli jak uczyć skutecznie i atrakcyjnie.
 24. Wykorzystanie narzędzi coachingowych w pracy dyrektora szkoły/ nauczyciela.
 25. „Minimum informatyczne” współczesnego nauczyciela – obsługa urządzeń multimedialnych i podstawowych programów informatycznych przydatnych w pracy nauczyciela.
Formuły realizacji szkoleń

Wersja A: szkolenie jednodniowe (od 2- 6 godzin zegarowych, w zależności od tematu i ustaleń z zamawiającym).

Przykładowy harmonogram dnia szkoleniowego:

 • 8.30.-10.30. – szkolenie
 • 10.30.-10.45. – przerwa
 • 10.45. – 12.45. – szkolenie
 • 12.45-13.00 – przerwa
 • 15.00 – 15.30 – ewaluacja, podsumowanie, konsultacje indywidualne

Uwaga! Organizacja dnia szkoleniowego może zostać zmodyfikowana w zależności od potrzeb zamawiającego.
Możliwość organizacji szkoleń w godzina popołudniowych.

Wersja B: szkolenie dwudniowe (wersja rozszerzona – 12 godzin, wersja szkolenie + superwizja, szkolenia komputerowe)

Przykładowy harmonogram dnia szkoleniowego:

 • 8.30.-10.30. – szkolenie
Zapisz się

Jesteś zainteresowany wybraną ofertą?
Skorzystaj z prostego formularza rekrutacji on-line.

Formularz rekrutacji on-line