Szkolenia Rad Pedagogicznych

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli interlis w Kaliszu prowadzi szkolenia Rad Pedagogicznych. Szkolenia odbywać mogą się na terenie szkoły zamawiającej lub w salach konferencyjnych NPDN. Terminy szkoleń dostosowujemy do potrzeb zamawiającego. Dobrą praktyką NPDN interlis jest indywidualizacja i modyfikacja szkoleń zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.
Przed organizacją szkolenia zachęcamy do przekazania swoich oczekiwań i wymagań, które spowodują dostosowanie treści szkolenia do indywidualnych potrzeb poszczególnych placówek oświatowych.

Standardowy koszt szkolenia Rady Pedagogicznej (ok. 3 godziny) wynosi – 600 zł. + koszt dojazdu do placówki (pow. 30 km).

Przyjmujemy również zamówienia na szkolenia o tematyce podanej przez klienta. Koszt takiego szkolenia ustalany jest indywidualnie.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia doskonalącego Rady Pedagogicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń Rad Pedagogicznych: