Zespół Kształcenia Kadr interlis

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA KADR INTERLIS

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA

Od 1998 roku jesteśmy dynamicznie rozwijającą się placówką doradczo-szkoleniową współpracującą stale z wieloma firmami o zasięgu zarówno regionalnym jak i międzynarodowym.

Oferujemy:

SZKOLENIA

 • BHP- wszystkie grupy zawodowe
 • podstawowa pierwsza pomoc
 • metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 • kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • wychowawcy/kierownicy wypoczynku

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 

STUDIA PODYPLOMOWE

STUDIA PODYPLOMOWE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

organizowane we współpracy z Wyższą Inżynierską Szkołą Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

www.wisbiop.pl

 

Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie „Bezpieczeństwa i higieny pracy” otrzymują kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.)

 

Liczb godzin:

180 godzin dydaktycznych, w tym 25 % godzin z wykorzystaniem technik nauczania na odległość (e-learning)

 

Bloki tematyczne (m.in.):

Materialne środowisko pracy

Wypadkoznawstwo

Służba BHP

Pierwsza pomoc

System zarządzania BHP w zakładzie pracy

Prawna ochrona pracy

Ochrona przeciwpożarowa

Audit systemów zarządzania BHP PN-N-18001

 

Absolwenci studiów podyplomowych po zaliczeniu i zdaniu egzaminów z przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz zdaniu egzaminu końcowego otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia Ochrona przeciwpożarowa.

W studiach podyplomowych mogą uczestniczyć osoby legitymujące sie dyplomem ukończenia studiów wyższych (studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie)

Kandydaci składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe podanie i oświadczenie do pobrania
 • dyplom ukończenia studiów wyższych w oryginale /odpisie lub poświadczona notarialnie kopia,
 • 3 aktualne fotografie,
 • dwustronna kopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie finansowe dotyczące zasad uiszczania opłat czesnego.

 

W momencie dokonywania zapisu wpłaty nie są wymagane.

Warunki uruchomienia studiów podyplomowych

 • uruchomienie studiów podyplomowych zależy od ilości zgłoszeń /minimalna ilość zgłoszeń wynosi 20 osób/,

Informacje i zapisy:
Zespół Kształcenia Kadr interlis
62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 56
tel/fax 062 753 45 30
e-mail: interlis@interlis.pl