O Nas

Witamy serdecznie na stronie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli interlis w Kaliszu.

Zapraszamy do zapoznania się z krotką informacja na temat naszej placówki, jej historii, obszarów działalności, wizji i misji.
Od lat stale rozwijamy się i pragniemy być coraz lepsi. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli interlis w Kaliszu powstała 19.08.2007 i została wpisana do Rejestru publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pod numerem WKPiU-PDN-006/07.

Placówka od początku swojej działalności prowadziła kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli prowadzone za zgodą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

W 2010 roku placówka poszerzyła swoja działalność o kursy i szkolenia doskonalące oraz szkolenia zamknięte prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych.

W 2011 roku NPDN interlis nawiązała współpracę z pierwszą uczelnią wyższą i rozpoczęła prowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli.

Obecnie Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli interlis w Kaliszu jest współzałożycielem marki edukacyjnej jaką jest Południowowielkopolskie Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń w Kaliszu.

Nawiązano współpracę z kolejnymi uczelniami wyższymi i znacznie poszerzono ofertę edukacyjną.

Obecni partnerzy edukacyjni:

  • Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej
  • Collegium Da Vinci w Poznaniu
  • Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy Edulabor

Na chwilę obecną Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli interlis oferuje ponad 40 kierunków studiów (głównie dla nauczycieli i pedagogów).

Dlaczego warto wybrać naszą ofertę?

Możecie Państwo studiować w Kaliszu i zdobywać dyplomy najlepszych uczelni wyższych. Oferta naszego Centrum Studiów jest najszersza w Kaliszu i regionie. Niezmiennie rozwijamy się w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku edukacyjnego czy też zmiany w prawie oświatowym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą kierunków studiów oraz opisem poszczególnych Uczelni Wyższych w zakładkach poświęconych naszym partnerom.

Dziękujemy, że z nami jesteście.

zdjęcie a.b na strone

Z wyrazami szacunku.

Agnieszka Bartosik
Dyrektor Zarządzający PCSPiS,
Dyrektor NPDN interlis oraz OSD EduLabor
tel. kom. 608 177 070

Nasza wizja i misja:

  • Dążymy rozwoju Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli interlis w oparciu o megatrendy edukacji oraz zgodnie z aktualnymi kierunkami polityki oświatowej Państwa.
  • Naszą dewizą jest hasło: „Szerokie horyzonty edukacji.”
Obszary naszych działań:
  • NPDN interlis to obecnie ponad 40 kierunków studiów realizowanych w ramach działalności PCSPiS w Kaliszu
  • Współpracujemy z Uczelniami Wyższymi w zakresie tworzenia programów studiów
  • Prowadzimy szkolenia Rad Pedagogicznych
  • Prowadzimy szkoły policealne