box-elearning
free templates joomla

KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU OLIGOFRENOPEDAGOGIKI

Uzyskane kwalifikacje:

Ukończenie kursu uprawnia do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo.

Adresaci kursu:

nauczyciele z wyższym wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym, pracujący w szkołach ogólnodostępnych i placówkach szkolnictwa specjalnego lub w szkołach z oddziałami integracyjnymi.

Program kursu:


Lp.

Przedmiot

Wykłady

Ćwiczenia

Ogółem

1.

Pedagogika specjalna.

10

15

25

2.

Oligofrenopedagogika.

15

30

45

3.

Podstawy psychologiczne rewalidacji umysłowo upośledzonych.

15

30

45

4.

Rewalidacja indywidualna.

10

25

35

5.

Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo.

10

30

40

6.

Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo.

10

30

40

7.

Metodyka wychowania w internacie.

10

20

30

8.

Podstawy prawa oświatowego

10

-

10

  Razem:

90

180

270


Przejdź do formularza zgłoszeniowego