Standardy Kształcenia Nauczycieli – ważne informacje dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Archiwum katagorii: Aktualności

Kandydatów na studia kwalifikacyjne nauczycielskie informujemy, że w związku z planowanym wejściem w życie nowych Standardów Kształcenia Nauczycieli wszystkie nasze programy i czas trwania studiów są już dostosowane do zaprojektowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmian w obszarze kształcenia nauczycieli. Dyplomy kierunków rozpoczynających w październiku 2019 roku będą miały liczbę godzin zajęć, liczbę godzin praktyk oraz czas trwania już odpowiadający nowym wymogom. To spowoduje, że niezależnie od momentu w jakim wejdzie Rozporządzenie w sprawie Standardów Kształcenia Nauczycieli Państwa dyplomy już będą odpowiadały tym wymogom. Mając na celu Państwa bezpieczeństwo jeśli chodzi o kwalifikacje i wymogi jakie mogą stawiać dyrektorzy w zatrudniających Państwa w szkołach czy też organy prowadzące placówki oświatowe, zdecydowaliśmy wszystkie studia rozpoczynające się w roku Szkolnym 2019/2020 prowadzić w całości według nowych standardów.

Poniżej zamieszczamy link do projektu standardów. Jeśli będziecie Państwo mieli pytania dotyczące kwalifikacji nauczycieli zapraszamy do konsultacji. Nasi eksperci służą pomocą i informacjami.

Nowe rozporządzenie zakłada rozdzielenie standardów na 3 obszary:

Standard 1: Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//506/12321600/12585964/12585965/dokument390893.pdf

Standard 2: Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej) https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//506/12321600/12585964/12585965/dokument390895.pdf

Standard 3: Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela szkoły specjalnej i oddziału specjalnego oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia z dziećmi i z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//506/12321600/12585964/12585965/dokument390897.pdf

Obecny stan legislacji (czyli w jakim momencie legislacji jest dokument):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321600/katalog/12585964#12585964
Poprzednia aktualność
Studia podyplomowe- rekrutacja kwiecień 2019. Sprawdź dostępne kierunki.
Następna aktualność
Nabór 2019/2020 – oferta kierunków.