Studia podyplomowe: październik 2018 – sierpień 2019 (terminy zjazdów)- REZERWACJA MIEJSC OD 25.04.2018

Archiwum katagorii: Aktualności

33

Jak co roku zapraszamy Państwa do zapoznania się z INFORMATOREM dla szkół i placówek oświatowych przedstawiającym naszą najnowszą ofertę studiów podyplomowych kwalifikacyjnych i doskonalących dla nauczycieli. W naszym portfolio znajduje się obecnie ponad 50 kierunków studiów jakie realizujemy w trzech miastach Polski (Kalisz, Sieradz, Łódź). Od wielu lat dokładamy wszelkich starań, aby nasi słuchacze zdobywali nowe kwalifikacje pozyskując wiedzę, kompetencje i kształtując umiejętności w kontakcie z najlepszymi, doświadczonymi wykładowcami, którzy są praktykami w swoich dziedzinachKształcimy realnie, praktycznie i z dostosowaniem do potrzeb nauczycieli a zarazem wykorzystując ich wcześniejsze doświadczenia i wiedzę. Wiemy jak skutecznie, przyjaźnie i profesjonalnie kształcić nauczycieli, aby czuli się komfortowo w procesie zdobywania kompetencji, wiedzy i umiejętności.

Korzyści z wyboru naszej oferty:

  • kadra wykładowców w 100% składająca się z praktyków,
  • najniższe czesne w regionie,
  • współpraca z czterema Uczelniami Wyższymi zapewnia nam najszerszą w regionie ofertę studiów podyplomowych dla nauczycieli,
  • wieloletnie doświadczenie w kształceniu nauczycieli i organizacji kwalifikacyjnych studiów podyplomowych
  • pewność uzyskania kwalifikacji zgodnie z prawem oświatowym,
  • programy naszych studiów oparte są i organizowane zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, moduł 4: „Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć́)” lub moduł 5: „Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej”,
  • studia kwalifikacyjne 3 semestralne

W budowie programów wyróżniamy:

Moduł I – przygotowanie w zakresie merytorycznym,

Moduł II – dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym,

Moduł III – praktyka:  60h dla każdego przedmiotu, 120h w przypadku modułu pedagogiki specjalnej lub 150h w przypadku przygotowania pedagogicznego,

  • przyjazna atmosfera i profesjonalna obsługa słuchaczy.

Oferta studiów podyplomowych 2018/2019:

L.p. Kierunek studiów Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Koszt Wpisowe System 2   rat System 10 rat Jaki dokument otrzymuje absolwent? Jakie absolwent otrzymuje uprawnienia/ kwalifikacje/kompetencje?
1. Administracja:prawo, zarządzanie i organizacja 17.11.2018 25.05.2019 3900 200 2 x 1950 10 x 390 Dyplom ukończenia

2 – semestralnych studiów podyplomowych

Kompetencje do pełnienia funkcji kierowniczych średniego lub wyższego szczebla w administracji publicznej
2. Biologia i geografia (Nauczanie Biologii i Geografii) 27.10.2018

 

25.08.2019 2550 300

Zapisy do 30.09. zwolnione są z opłaty wpisowej

2 x 1275 10 x 255 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do nauczania biologii i geografii

 

3. Biologia i przyroda (Nauczanie Biologii i Przyrody) 27.10.2018

 

25.08.2019 2550 300

Zapisy do 30.09. zwolnione są z opłaty wpisowej

2 x 1275 10 x 255 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do nauczania przedmiotów biologia i przyroda
4. Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią 27.10.2018

 

25.08.2019 2550 200 2 x 1275 10 x 255 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje nauczyciela bibliotekarza
5. Bibliotekoznawstwo – uzupełniające studia dla nauczycieli po kursie kwalifikacyjnym 27.10.2018

 

25.08.2019 1000 200 2 x 500 ——– Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje nauczyciela bibliotekarza
6. Bibliotekoznawstwo i nauczanie Wiedzy o kulturze 27.10.2018

 

25.08.2019 3000 150 2 x 1500 10 x 300 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje nauczyciela bibliotekarza oraz do nauczania przedmiotu Wiedza o kulturze
7. Chemia dla nauczycieli – nauczanie kolejnego przedmiotu 27.10.2018

 

25.08.2019 2550 200 2 x 1275 10 x 255 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do nauczania przedmiotu Chemia
8. Coaching i mentoring

 

17.11.2018 25.05.2019 4000 150 2 x 2000 10 x 400 Dyplom ukończenia

2 – semestralnych studiów podyplomowych,

Certyfikat

Kompetencje w zakresie coachingu life i coachingu menadżerskiego oraz mentoringu.
9. Coachig i mentoring w edukacji 17.11.2018 25.05.2019 2500 150 2 x 1250 10 x 250 Dyplom ukończenia

2 – semestralnych studiów podyplomowych,

Certyfikat

Celem studiów jest nabycie kompetencji w zakresie coachingu i mentoringu oraz możliwości wykorzystania pracy tą metodą w szkole i innych placówkach o charakterze oświatowym.
10. Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami pedagogiki Montessori i Planu Daltońskiego 27.10.2018

 

25.08.2019 3000 150 2 x 1500 10 x 300 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne) w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych oraz wyposażają słuchaczy w kompetencje z zakresu edukacji daltońskiej i pedagogiki M. Montessori,
11. Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami neurodydaktyki 27.10.2018

 

25.08.2019 2550 150 2 x 1275 10 x 255 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne) w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych. W toku studiów studenci poznają najnowszą wiedzę w zakresie badań nad mózgiem oraz neurobiologicznych podstaw uczenia się, których zastosowanie w praktyce szkolnej umożliwia pełne wykorzystanie potencjału uczniów.
12. Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem 27.10.2018

 

25.08.2019 2550 150 2 x 1275 10 x 255 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Przygotowanie i kwalifikacje do pracy w charakterze doradcy zawodowego w różnych typach placówek (np. urzędy pracy, zakłady pracy, na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego – pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego)
13. Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem i nauczanie Przedsiębiorczości. 27.10.2018

 

25.08.2019 3000 150 2 x 1500 10 x 300 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Przygotowanie i kwalifikacje do pracy, na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego i kwalifikacje do nauczania przedmiotu Przedsiębiorczość
14. EDB + WOS

Nauczanie Edukacji dla bezpieczeństwa i Wiedzy o społeczeństwie (EDB+WOS)

27.10.2018

 

25.08.2019 2550 300

Zapisy do 30.09. zwolnione są z opłaty wpisowej

2 x 1275 10 x 255 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych, świadectwo ukończenia kursu z zakresu prowadzenia zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy przedmedycznej Kwalifikacje do nauczania przedmiotu EDB i WOS
15. Edukacja przedszkolna i przygotowanie pedagogiczne 27.10.2018

 

25.08.2019 3000 150 2 x 1500 10 x 300 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji przedszkolnej
16. Edukacja i wspieranie rozwoju dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera 27.10.2018

 

25.08.2019 2550 200 2 x 1275 10 x 255 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Przygotowanie do organizowania i realizacji wspomagania rozwoju uczniów ze spektrum Autyzmu oraz pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych ( specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) . Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku „Wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera” uprawnia do ubiegania się o pracę na stanowisku – „nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego – nauczanie specjalne”
17. Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 27.10.2018

 

25.08.2019 2550 150 2 x 1275 10 x 255 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Studia przygotowują do pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi kształconych w różnorodnych placówkach o charakterze integracyjnym, a także realizujących program edukacji włączającej.
18. Edukacja zdrowotna z dietoprofilaktyką

 

17.11.2018 25.05.2019 2550 150 2 x 1275 10 x 255 Dyplom ukończenia 2- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowy Przygotowują do prowadzenia działalności oświatowo-zdrowotnej w tym konstruowania, wdrażania i ewaluacji programów prozdrowotnych w szkołach lub innych instytucjach oraz nadzorowania przedsięwzięć prozdrowotnych,
19. Etyka dla nauczycieli 27.10.2018

 

25.08.2019 2550 200 2 x 1275 10 x 255 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do nauczania przedmiotu Etyka
20. Fizyka dla nauczycieli – nauczanie drugiego przedmiotu 27.10.2018

 

25.08.2019 2550 200 2 x 1275 10 x 255 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do nauczania przedmiotu Fizyka
21. Geografia

(Nauczanie geografii)

27.10.2018

 

25.08.2019 2550 300

Zapisy do 30.09. zwolnione są z opłaty wpisowej

2 x 1275 10 x 255 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do nauczania przedmiotu Geografia
22. Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna i rytmika 27.10.2018

 

25.08.2019 3000 300

Zapisy do 30.09. zwolnione są z opłaty wpisowej

2 x 1500 10 x 300 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej oraz rytmiki
23. Historia + WOS

Nauczanie Historii i Wiedzy o społeczeństwie (HISTORIA + WOS)

27.10.2018

 

25.08.2019 2550 300

Zapisy do 30.09. zwolnione są z opłaty wpisowej

2 x 1275 10 x 255 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do nauczania przedmiotu Historia, Historia i społeczeństwo oraz WOS
24. Informatyka 27.10.2018

 

25.08.2019 2550 300

Zapisy do 30.09. zwolnione są z opłaty wpisowej

2 x 1275 10 x 255 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do nauczania przedmiotu Informatyka oraz kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć z programowania
25. Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 27.10.2018

 

25.08.2019 3000 150 2 x 1500 10 x 300 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych

Możliwość przystąpienia do egzaminu na certyfikat językowy. Nasze studia przygotowują do egzaminu PEARSON znajdującego się w załączniku do Rozporządzenia MEN

Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach

 

(Uwaga! Niezbędne jest ukończenie studiów wraz z certyfikatem językowym aby uzyskać pełne kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem)

26. Logopedia 27.10.2018

 

28.01.2020 4000 150 4 x 1000 10 x 400 Dyplom ukończenia

4 – semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy szkolnego oraz samodzielnego logopedy

 

 

27. Matematyka dla nauczycieli – nauczanie kolejnego przedmiotu 27.10.2018

 

25.08.2019 2550 200 2 x 1275 10 x 255 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do nauczania przedmiotu Matematyka
28. Oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) i wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum Autyzmu

(Oligo + Autyzm)

27.10.2018

 

25.08.2019 3000 200 2 x 1500 10 x 300 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do pracy z dzieckiem/osobą z niepełnosprawnością intelektualną, a także z zaburzeniami ze spektrum autyzmu m.in. w: przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego

29. Oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) 27.10.2018

 

25.08.2019 2550 300

Zapisy do 30.09. zwolnione są z opłaty wpisowej

2 x 1275 10 x 255 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do pracy z dzieckiem/osobą z niepełnosprawnością intelektualną, m.in. w: przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego

30. Organizacja i zarządzanie oświatą (kadra oświatowa) 27.10.2018 25.08.2019 2550 200 2 x 1275 10 x 255 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do zarządzania placówkami oświatowymi i zajmowania stanowiska dyrektora szkoły/placówki
31. Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej 27.10.2018 25.06.2019 2400 150 2 x 1200 10 x 240 Dyplom ukończenia 2- semestralnych studiów podyplomowych

 

Przygotowanie kadry kierowniczej placówek pomocy społecznej
32. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z elementami pedagogiki Montessori i Planu Daltońskiego 27.10.2018

 

25.08.2019 3000 150 2 x 1500 10 x 300 Dyplom ukończenia 2- semestralnych studiów podyplomowych

 

Studia dają kwalifikacje wychowawcy w placówkach oświatowych, oraz do pełnienia funkcji pedagoga szkolnego, wychowawcy w świetlicy szkolnej, internacie, bursie, do prowadzenie szkolnego zespołu zajęć pozalekcyjnych, oraz pełnienia funkcji wychowawcy w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym lub rodzinnym oraz wyposażają słuchaczy w kompetencje z zakresu edukacji daltońskiej i pedagogiki M. Montessori
33. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z elementami neurodydaktyki 27.10.2018

 

25.08.2019 2550 150 2 x 1275 10 x 255 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Studia dają kwalifikacje wychowawcy w placówkach oświatowych, oraz do pełnienia funkcji pedagoga szkolnego, wychowawcy w świetlicy szkolnej, internacie, bursie, do prowadzenie szkolnego zespołu zajęć pozalekcyjnych, oraz pełnienia funkcji wychowawcy w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym lub rodzinnym. W toku studiów studenci poznają najnowszą wiedzę w zakresie badań nad mózgiem oraz neurobiologicznych podstaw uczenia się, których zastosowanie w praktyce szkolnej umożliwia pełne wykorzystanie potencjału uczniów.
34. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i terapia pedagogiczna 27.10.2018

 

25.08.2019 3000 150 2 x 1500 10 x 300 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Cel studiów: nabycie kwalifikacji wychowawcy w placówkach oświatowych, pedagog szkolny, świetlica szkolna, internat, bursa, zespół zajęć pozalekcyjnych, wychowawca w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym lub rodzinnym oraz kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć o charakterze stymulującym i zajęć kompensacyjno-korekcyjnym w ramach ustawowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
35. Plastyka i Technika – nauczanie Plastyki i Techniki 27.10.2018

 

25.08.2019 2550 300

Zapisy do 30.09. zwolnione są z opłaty wpisowej)!

2 x 1275 10 x 255 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do nauczania przedmiotów Plastyka i Technika
36. Plastyka, Muzyka, Technika – (Nauczanie Plastyki, Muzyki i Techniki) 27.10.2018

 

25.08.2019 3000 300

Zapisy do 30.09. zwolnione są z opłaty wpisowej)!

2 x 1500 10 x 300 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do nauczania przedmiotów Plastyka, Muzyka i Technika
37. Plastyka i Historia sztuki – (Nauczanie Pastylki i Historii sztuki) 27.10.2018

 

25.08.2019 3000 300

Zapisy do 30.09. zwolnione są z opłaty wpisowej)!

2 x 1500 10 x 300 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do nauczania przedmiotów Plastyka, Historia sztuki
38. Profilaktyka i diagnoza uzależnień oraz zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży 27.10.2018

 

25.08.2019 3000 150 2 x 1500 10 x 300 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę , umiejętności i kompetencje dotyczące: rozpoznawania zagrożeń , stawiania diagnozy w obszarze uzależnień i zaburzeń zachowania oraz podejmowania właściwej interwencji, prowadzenia pierwszego kontaktu i poradnictwa, projektowania i realizacji programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych, psychokorekcyjnych i terapeutycznych, wdrażania strategii profilaktycznych i terapeutycznych.
39. Przygotowanie pedagogiczne (kwalifikacje pedagogiczne) 27.10.2018

 

25.08.2019 2550 200 2 x 1275 10 x 255 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela
40. Resocjalizacja i socjoterapia 27.10.2018

 

25.08.2019 3000 150 2 x 1500 10 x 300 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych kwalifikacje w zakresie resocjalizacji i prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych w ramach pracy z grupą i pomocy indywidualnej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie
41. Surdopedagogika 27.10.2018

 

25.08.2019 2550 200 2 x 1275 10 x 255 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) oraz w innych placówkach kształcących uczniów niedosłyszących i słabo słyszących

 

 

 

42. Surdopedagogika i tyflopedagogika 27.10.2018

 

25.08.2019 3000 200 2 x 1500 10 x 300 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) oraz w innych placówkach kształcących uczniów niedosłyszących i słabo słyszących oraz niedowidzących i słabowidzących
43. Surdopedagogika – studia uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym 27.10.2018

 

25.08.2019 1000 200 2 x 500 —– Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) oraz w innych placówkach kształcących uczniów niedosłyszących i słabo słyszących
44. Terapia pedagogiczna i socjoterapia 27.10.2018

 

25.08.2019 3000 150 2 x 1500 10 x 300 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Cel studiów: nabycie kwalifikacji do prowadzenia specjalistycznych zajęć o charakterze stymulującym i kompensacyjno-korekcyjnym w ramach ustawowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kwalifikacji do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych w ramach pracy z grupą i pomocy indywidualnej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie.
45. Terapia pedagogiczna – studia podyplomowe uzupełniające dla nauczycieli po kursach kwalifikacyjnych

 

27.10.2018

 

25.08.2019 1000 200 2 x 500 —– Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć kompensacyjno-korekcyjnych

 

 

 

46. Tyflopedagogika 27.10.2018

 

25.08.2019 2550 200 2 x 1275 10 x 255 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) oraz w innych placówkach kształcących uczniów niedowidzących i słabowidzących
47. Tyflopedagogikastudia uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym 27.10.2018

 

25.08.2019 1000 200 2 x 500 —– Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) oraz w innych placówkach kształcących uczniów niedowidzących i słabowidzących
48. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 27.10.2018

 

25.08.2019 2550 200 2 x 1275 10 x 255 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Przygotowanie do organizowania i realizacji wczesnego wspomagania rozwoju oraz pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych ( specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) oraz w innych placówkach
49. Wspomaganie rozwoju dziecka i edukacja uczniów z Autyzmem i Zespołem Aspergera 27.10.2018

 

25.08.2019 2550 200 2 x 1275 10 x 255 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Przygotowanie do organizowania i realizacji wspomagania rozwoju uczniów ze spektrum Autyzmu oraz pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych ( specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) . Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku „Wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera” uprawnia do ubiegania się o pracę na stanowisku – „nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego – nauczanie specjalne”
50. Wiedza o społeczeństwie i Wychowanie do życia w rodzinie – nauczanie WOS i WDŻ 27.10.2018

 

25.08.2019 2550 300

Zapisy do 30.09. zwolnione są z opłaty wpisowej

2 x 1275 10 x 255 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych

 

 

 

 

Kwalifikacje do nauczania przedmiotów WOS i WDŻ
51. Wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ) – studia podyplomowe uzupełniające kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli

 

27.10.2018

 

25.08.2019 1000 300

Zapisy do 30.09. zwolnione są z opłaty wpisowej

2 x 500 ——- Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do nauczania przedmiotu WDŻ
52. Wychowanie fizyczne (w-f) dla nauczycieli 27.10.2018

 

25.08.2019 3000 200 2 x 1500 10 x 300 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do nauczania przedmiotu Wychowanie fizyczne
53. Zarządzanie zasobami ludzkimi 27.10.2018

 

25.06.2019 2550 150 2 x 1275 10 x 255 Dyplom ukończenia 2-semestralnych studiów podyplomowych

 

 

Studia przygotowują do pracy jako menedżer lub samodzielny specjalista ds. zasobów ludzkich
54. Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 

27.10.2018

 

25.06.2019 2550 150 2 x 1275 10 x 255 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

(Uwaga! Warunkiem jest posiadanie przygotowania pedagogicznego)

 

 

 

 

Zapraszamy do rezerwacji miejsc http://interlis.edu.pl/rekrutacja-on-line/

Terminy zjazdów:

27-28.10.2018

17-18.11.2018

01-02.12.2018

15-16.12.2018

12-13.01.2019

02-03.02.2019

16-17.02.2019

02-03.03.2019

16-17.03.2019

06-07.04.2019

28-29.04.2019

11-12.05.2019

25-26.05.2019

22-23.06.2019

24-30.06.2019

22-25.08.2019 – zakończenie studiów

ZAPRASZAMY:)

Poprzednia aktualność
PROFILAKTYKA I DIAGNOZA UZALEŻNIEŃ ORAZ ZABURZEŃ ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY - nowy kierunek studiów
Następna aktualność
Trening Umiejętności Społecznych- Kurs certyfikowany potwierdzający nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć z TUS