Otwarta rekrutacja na studia podyplomowe : II edycja marzec 2018- grudzień 2018

Archiwum katagorii: Aktualności
Wolne miejsca edycja marzec 2018- grudzień 2018 (terminy zjazdów znajdują się pod tabelą) – rekrutacja do 15.04.2018
Zapisz się on-line: REKRUTACJA ON-LINE
Kierunek studiów Liczba wolnych miejsc/aktualny status rekrutacji Termin zakończenia studiów Koszt Wpisowe Jaki dokument otrzymuje absolwent? Jakie absolwent otrzymuje uprawnienia/ kwalifikacje/kompetencje?
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią Rekrutacja zamknięta.  Zapraszamy na studia w edycji październik 2018- sierpień 2019. 15.12.2018 2550 200 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje nauczyciela bibliotekarza
Bibliotekoznawstwo – uzupełniające studia dla nauczycieli po kursie kwalifikacyjnym Rekrutacja zamknięta.  Zapraszamy na studia w edycji październik 2018- sierpień 2019. 15.12.2018 1000 200 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje nauczyciela bibliotekarza
Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem Rekrutacja zamknięta.  Zapraszamy na studia w edycji październik 2018- sierpień 2019. 15.12.2018 2550 150 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Przygotowanie i kwalifikacje do pracy w charakterze doradcy zawodowego w różnych typach placówek (np. urzędy pracy, zakłady pracy, na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego – pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego)
Edukacja przedszkolna i przygotowanie pedagogiczne Rekrutacja zamknięta.  Zapraszamy na studia w edycji październik 2018- sierpień 2019. 15.12.2018 3000 150 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji przedszkolnej.
Edukacja i wspieranie rozwoju dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera Rekrutacja zamknięta.  Zapraszamy na studia w edycji październik 2018- sierpień 2019. 15.12.2018 2550 200 Dyplom ukończenia 3- semestralnych  studiów podyplomowych Kompetencje konieczne w pracy nauczyciela w szkołach i placówkach (specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych) z dzieckiem z autyzmem
Fizyka dla nauczycieli – nauczanie drugiego przedmiotu Rekrutacja zamknięta.  Zapraszamy na studia w edycji październik 2018- sierpień 2019. 15.12.2018 2550 200 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do nauczania przedmiotu Fizyka
Informatyka Rekrutacja zamknięta.  Zapraszamy na studia w edycji październik 2018- sierpień 2019. 15.12.2018 2550 300 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do nauczania przedmiotu Informatyka oraz kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć z programowania
Logopedia Rekrutacja zamknięta.  Zapraszamy na studia w edycji październik 2018- sierpień 2019. 30.05.2019 4000 150 Dyplom ukończenia 4 – semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy szkolnego oraz samodzielnego logopedy
Matematyka dla nauczycieli – nauczanie kolejnego przedmiotu Rekrutacja zamknięta.  Zapraszamy na studia w edycji październik 2018- sierpień 2019. 15.12.2018 2550 200 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do nauczania przedmiotu Matematyka
Nauczanie Edukacji dla bezpieczeństwa i Wiedzy o społeczeństwie (EDB+WOS) Rekrutacja zamknięta.  Zapraszamy na studia w edycji październik 2018- sierpień 2019. 15.12.2018 2550 300 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych, świadectwo ukończenia kursu z zakresu prowadzenia zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy przedmedycznej Kwalifikacje do nauczania przedmiotów EDB i WOS
Nauczanie Historii i Wiedzy o społeczeństwie (WOS) Rekrutacja zamknięta.  Zapraszamy na studia w edycji październik 2018- sierpień 2019. 15.12.2018 2550 300 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do nauczania przedmiotów Historia, Historia i społeczeństwo oraz WOS
Nauczanie Muzyki i Plastyki Rekrutacja zamknięta.  Zapraszamy na studia w edycji październik 2018- sierpień 2019. 15.12.2018 2550 300 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do nauczania przedmiotów Plastyka i Muzyka
Nauczanie Plastyki i Techniki Rekrutacja zamknięta.  Zapraszamy na studia w edycji październik 2018- sierpień 2019. 15.12.2018 2550 300 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do nauczania przedmiotów Plastyka i Technika
Nauczanie Wiedzy o społeczeństwie i Wychowania do życia w rodzinie (WOS+WDŻ) Rekrutacja zamknięta.  Zapraszamy na studia w edycji październik 2018- sierpień 2019. 15.12.2018 2550 300 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do nauczania przedmiotów WOS i WDŻ
Nauczanie Wychowania do życia w rodzinie (WDŻ) – studia podyplomowe uzupełniające kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli Rekrutacja zamknięta.  Zapraszamy na studia w edycji październik 2018- sierpień 2019. 15.12.2018 1000 200 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje nauczyciela WDŻ
Oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) i wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum Autyzmu Rekrutacja zamknięta.  Zapraszamy na studia w edycji październik 2018- sierpień 2019. 15.12.2018 3000 200 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do pracy z dzieckiem/osobą z niepełnosprawnością intelektualną, a także z zaburzeniami ze spektrum autyzmu m.in. w: przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego.
Oligofrenopedagogika Rekrutacja zamknięta.  Zapraszamy na studia w edycji październik 2018- sierpień 2019. 15.12.2018 2550 200 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do pracy z dzieckiem/osobą z niepełnosprawnością intelektualną, m.in. w: przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego.
Oligofrenopedagogika – studia uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym Rekrutacja zamknięta.  Zapraszamy na studia w edycji październik 2018- sierpień 2019. 15.12.2018 1000 200 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do pracy z dzieckiem/osobą z niepełnosprawnością intelektualną, m.in. w: przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego.
Organizacja i zarządzanie oświatą (kadra oświatowa) Rekrutacja zamknięta.  Zapraszamy na studia w edycji październik 2018- sierpień 2019. 15.09.2018 2250 200 Dyplom ukończenia 2- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do zarządzania placówkami oświatowymi i zajmowania stanowiska dyrektora szkoły/placówki
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza Rekrutacja zamknięta.  Zapraszamy na studia w edycji październik 2018- sierpień 2019. 15.12.2018 2550 150 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych kwalifikacje wychowawcy w placówkach oświatowych, pedagog szkolny, świetlica szkolna, internat, bursa, zespół zajęć pozalekcyjnych, wychowawca w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym lub rodzinnym
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i terapia pedagogiczna Rekrutacja zamknięta.  Zapraszamy na studia w edycji październik 2018- sierpień 2019. 15.12.2018 3000 150 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych kwalifikacje wychowawcy w placówkach oświatowych, pedagog szkolny, świetlica szkolna, internat, bursa, zespół zajęć pozalekcyjnych, wychowawca w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym lub rodzinnym oraz kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć (o charakterze stymulującym i kompensacyjno-korekcyjnym w ramach ustawowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
Przygotowanie pedagogiczne (kwalifikacje pedagogiczne) Rekrutacja zamknięta.  Zapraszamy na studia w edycji październik 2018- sierpień 2019. 15.12.2018 2550 200 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela
Terapia pedagogiczna i socjoterapia Rekrutacja zamknięta.  Zapraszamy na studia w edycji październik 2018- sierpień 2019. 15.12.2018 2550 150 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć (o charakterze stymulującym i kompensacyjno-korekcyjnym w ramach ustawowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych w ramach pracy z grupą i pomocy indywidualnej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie
Terapia pedagogiczna – studia podyplomowe uzupełniające dla nauczycieli po kursach kwalifikacyjnych Rekrutacja zamknięta.  Zapraszamy na studia w edycji październik 2018- sierpień 2019. 15.12.2018 1000 150 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć (o charakterze stymulującym i kompensacyjno-korekcyjnym
Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Rekrutacja zamknięta.  Zapraszamy na studia w edycji październik 2018- sierpień 2019. 15.12.2018 2550 150 Dyplom ukończenia 3- semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej(Uwaga! Warunkiem jest posiadanie przygotowania pedagogicznego)

Terminy zjazdów:

Edycja: marzec 2018 – grudzień 2018

Semestr I

Zjazd I: 03-04.03.2018 lub 10-11.03.2018 (w zależności od kierunku)

Zjazd II: 17-18.03.2018

Zjazd III: 07-08.04.2018

Zjazd IV: 21-22.04.2018

Zjazd V: 12-13.05.2018

Zjazd VI: 26-27.05.2018

Zjazd VII: 09.10.06.2018

Semestr II

Zjazd VIII: 23-24.06.2018

Zjazd IX: 25.06.2018 – 01.07.2018 (zjazd ciągły trwający 7 dni)

Zjazd X: 23.08 – 26.08 (zjazd trwający 4 dni)

Semestr III

Zjazd XI: 15-16.09.2018 (zakończenie studiów kier. Kadra oświatowa)

Zjazd XII: 29-30.09.2018

Zjazd XIII: 20-21.10.2018

Zjazd XIV: 27-28.10.2018

Zjazd XV: 17-18.11.2018

Zjazd XVI: 01-02.12.2018

15.12.2018 – zakończenie studiów.

Poprzednia aktualność
EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA I INTEGRACYJNA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI – nowy kierunek studiów podyplomowych
Następna aktualność
PROFILAKTYKA I DIAGNOZA UZALEŻNIEŃ ORAZ ZABURZEŃ ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY - nowy kierunek studiów